Bondster - mé zkušenosti s investováním na této P2P platformě

Bondster - mé zkušenosti s investováním na této P2P platformě

by chvostik 2 Únor 2022 0 comments
Bondster

Většina lidí zná slogan "lidé půjčují lidem", které proslavilo investiční platformu Zonky. Zonky ale změnilo strategii a pro mnoho investorů ztratilo své kouzlo. Jako jeden z nich jsem se rozhodl pro změnu a v první polovině roku 2021 jsem začal investovat na platformě Bondster, kde stejně jako na Zonky participujete na půjčkách jiným lidem. Za tu dobu už jsem posbíral nějaké poznatky, o které se můžu podělit.

První investice jsem se chtěl pokusit uskutečnit sám, protože jsem na to byl zvyklý od Zonky. Ale Bondster je zaměřený hodně na krátkodobé, vysokoúročené půjčky, takže se to tam docela "točí". Pro někoho, kdo nechce pořád investovat uvolněné prostředky, tak nakonec stejně jako já skončí u autoinvestu. Nevím, jestli si na Bondsteru někdo investuje sám ručně, mně to přijde velice časově náročné, proto zde popíšu jen zkušenosti s investováním s autoinvestem.

Autoinvest u Bondsteru je intuitivní a dá se velice snadno nastavit a spustit. Obsahuje mnoho filtrů, podle kterých autoinvest vaše prostředky zainvestuje. Po nastavení a spuštění autoinvestu už jen můžete sledovat bez jakéhokoliv zasahování, jak se volné peníze investují, jak přichází peníze za splacené půjčky, případně problémové půjčky i jak se portfolio zhodnocuje.

Výhodou oproti Zonky je, že většina půjček má garanci zpětného odkupu a díky tomu v nich nezůstanou peníze ležet, ale poskytovatel půjček je od vás automaticky odkoupí. V případě, že někdo svojí půjčku nesplácí a půjčka nemá garanci zpětného odkupu, tak vám zůstává v portfoliu do vyřešení.

Z toho vyplývá, že vaším rizikem většinou není dlužník, ale poskytovatel půjčky. Naštěstí Bondster má relativně široké spektrum poskytovatelů a proto se dá dobře diverzifikovat a i když většina z poskytovatelů je pro nás neznámá a částečně i z exotických zemí, tak jsem zatím nezaznamenal žádný velký problém. U půjček, které nemají garanci zpětného odkupu, v případě problémů budou zesplatněny a budete čekat, dokud dlužník nezaplatí.

Výhodou Bondsteru je, že svoje participace můžete prodat zpět, takže likvidita je dobrá. Pokud počítáte s tím, že budete chtít peníze vybrat dřív, tak si podle toho musíte nastavit autoinvest, protože toto vystoupení z investice není možné u všech participací.

Při nastavování autoinvestu doporučuji, abyste si předem prostudovali statistiku nesplácených půjček, které má Bondster na stránkách, může to dost ovlivnit, do jakých půjček budete investovat.

A jaké jsou moje aktuální výnosy? Při přepočtení na roční bázi se pohybuji u EUR mezi 11-13,5%. U CZK to je mezi 7-9%, ale zde mám nějaké zesplatněné úvěry a nevím, jaký výnos z nich získám, takže konečné zhodnocení zatím nedokážu spočítat.

Jako certifikovaný a mnoha kontrolními orgány hlídaný poradce nemůžu dávat anonymně konkrétní doporučení a rady. V případě, že byste měli zájem o více informací, případně chtěli pomoct s nastavením autoinvestu, tak mne neváhejte kontaktovat.

Co ale můžu doporučit - diverzifikovat, diverzifikovat, diverzifikovat. A u této investice to platí dvojnásob.

Tagy