Z praxe: Případ č.2

Z praxe: Případ č.2

by Vlastimil Chvoštík 20 Květen 2020 0 comments
Případ 2

Oslovila mě klientka, že by chtěla zkontrolovat finance, že si není jistá, zda má smlouvy ještě v souladu s potřebami. Dodala mi smlouvy a výpisy ze všech svých běžných účtů, spořících účtů, od elektřiny i plynu a pojistky. Zjistil jsem, že pojistky řešila naposledy v devadesátých letech, úspory měla na běžných nebo spořících účtech, plyn řešila jednou, elektřinu neoptimalizovala nikdy. Nemá žádné úvěry a bydlí ve vlastním domě.
Jako poradce, který chce radit klientům co nejlépe, jsem tento požadavek uvítal. Klientka mi dodala všechny potřebné podklady a já jsem se mohl začít prokousávat jejími finančními produkty a najít tak jejich optimální kombinaci.
Začali jsme úsporami energií, protože topí plynem, na kterém se dá spousta peněz ušetřit. Při kontrole jsem zjistil, že v minulosti dostala nabídku od dodavatele na výhodnou cenu. Dodavatel jí ale "zapomněl" říct, že výhodná nabídka platí jen na první fixační období a pokud chce výhodnou nabídku i v příštím období, tak se musí ozvat. Paní se neozvala a proto platila o 400kč měsíčně víc, než kolik by mohla. K tomu jsme zoptimalizovali i elektřinu a klientka ušetří 500kč měsíčně, tj. 6000kč za rok. Za jednu hodinu, kterou tomu musela věnovat, to není špatně investovaný čas.
Další oblastí byly majetkové pojistky. Pojištěné měla všechno, ale pojistné částky nekontrolovala. Dům, ve kterém bydlí, byl pojištěný na polovinu své skutečné hodnoty, takže v případě pojistné události by byly problémy s pojistným plněním. Pojistnou částku jsme navýšili a přitom se placené pojistné skoro nezměnilo. Naopak měla klientka pojištěnou domácnost v chalupě, která je vybavená prastarým vybavením, tzn. že by ani nežádala o pojistné plnění. Tuto pojistku jsme zrušili a nechali jen pojištění nemovitosti. Výsledkem jsou pojistky, které mají výrazně vyšší pojistné částky, ale placené pojistné se příliš nezvýšilo.
A co se týče volných peněz, tak na tvorbě portfolia stále pracujeme. Zatím máme rozinvestovanou část peněz. Investice doporučuji diverzifikovat nejen mezi odvětvími, ale i v čase, proto tuto oblast ještě nemáme uzavřenou.