Zdanění půjček na P2P platformách

Zdanění půjček na P2P platformách

by chvostik 4 Únor 2022 0 comments
daně

Zdanění příjmů z participací na P2P platformách (např. Zonky) není jednoduché, ale nelze ho ignorovat. Zonky požádalo Generální finanční ředitelství o vyjádření, ze kterého vychází následující doporučení. Jedná se o vyjádření pro zdanění příjmů z českých platforem.

1. Tento návod pro vás platí, pokud jste český daňový rezident a fyzická osoba — nepodnikatel. Pokud nejste rezident ČR nebo podnikáte, obraťte se prosím na vašeho daňového poradce, protože Zonky není schopno postihnout veškeré možnosti zdanění.

2. Dle vyjádření Generálního finančního ředitelství příjem z Participací, za předpokladu, že se nejedná o příjmy z podnikání, podléhá zdanění jako ostatní
příjmy podle § 10, Zákona č.586/1992 Sb., o daních z příjmů. V souvislosti s tím vám může vzniknout povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu.

3. Kdy vaše příjmy z Participací podléhají zdanění? Zdanění příjmy podléhají v okamžiku, kdy součet vašich příchozích splátek z půjček bude větší než
prostředky, které jste do nich v rámci Participací investovali (počáteční hodnota investice plus investorské poplatky).
 

Dílčím základem daně podle § 10 ZDP je pro Investora příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení (sem patří vaše základní investice do půjček, investorský poplatek, který platíte službě Zonky i poplatek za prodej Participace na Sekundárním trhu). Vyjádření Generálního finančního ředitelství k otázce způsobu zdanění fyzických osob z příjmů z Participací u společnosti Air Bank a.s., poskytovatele služby Zonky
(za předpokladu, že tyto příjmy nejsou příjmem z podnikání) je následující:
Příjem z Participací, za předpokladu, že se nejedná o příjmy z podnikání, je příjmem zdaňovaným dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále „ZDP“). Základem daně (dílčím základem daně) je dle § 10 odst. 4 ZDP příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení, v případě Investora tedy příjem obdržený v daném zdaňovacím období z Participace snížený o částku poskytnutých prostředků na danou Participaci a související poplatek, a to pouze do výše, která ještě nebyla v předchozích zdaňovacích obdobích uplatněna. Jelikož jednotlivé Participace
generují stejný druh příjmu, lze výdaje a příjmy vypočítané podle předchozí věty následně kompenzovat mezi participacemi v rámci jednoho zdaňovacího období. Jsou-li ve zdaňovacím období výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu vyšší než příjmy, k rozdílu se nepřihlíží.
 

Kdy výnosy z produktu Rentiér nepodléhají zdanění/kdy nemáte povinnost podat daňové přiznání?
Aby vaše investice nepodléhala u produktu Zonky Rentiér zdanění, musí být splněny všechny níže uvedené podmínky zároveň:
1. Máte pouze jedno zaměstnání nebo více zaměstnání postupně za sebou (nikoli zároveň), kde váš příjem nepřesahuje 48násobek průměrné mzdy (za rok 2021 šlo o částku 1 701 608 Kč).
2. Nemáte žádný další investiční produkt (podílové fondy vlastněné 3 roky a více, akcie ani spořicí účet se do toho nepočítají), ani jiné druhy příjmů (např. příjmy z pronájmu).
3. Nemáte ze Zonky Rentiéra příjem vyšší než 6 000 Kč za kalendářní rok, což odpovídá investované částce ve výši cca 80 000 Kč. Úrokové výnosy se
nepřipisují pravidelně k termínu splátky, proto je potřeba zkontrolovat výši připsaných příjmů za dané zdaňovací období.
Poslední revize k 8. 1. 2022.

Tagy